top of page
INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ A TERAPIE

Pro lidi, kteří hledají vhodný směr ve svém životě a chtějí něco změnit. Pro lidi, kteří chtějí porozumět sami sobě a druhým. Pro lidi, kteří procházejí zmatky a nejasnostmi, pro lidi, kteří prochází těžkými časy a jsou na to sami.

 

Nabízím psychologické poradenství a terapeutickou práci

s využitím psychoterapeutických metod arteterapie a biosyntéza.

Arteterapie Jitka Géringová
Arteterapie
Biosyntéza Jitka Géringová
Biosyntéza
Arteterapie Jitka Géringová
Objednávka
arteterapie
ARTETERAPIE

Pro arteterapii je hlavním nástrojem výtvarná tvorba, ale nedílnou součástí procesu je dialog. Míra tvorby vychází z potřeb klienta. Výtvarné dílo v arteterapii pomáhá uvidět problém z jiné strany a mám zkušenost, že pomáhá často problém vůbec odhalit. Je velmi vhodná pro ty, kteří říkají „neumím kreslit“, protože při ní nedochází k žádnému hodnocení výsledků. Nejde nám o to, aby dílo bylo „pěkné“, ale o to, aby bylo pravdivé. Arteterapie je dobrým pomocníkem, když máme pocit, že je v nás něco zablokované. Může nám pomoci zbavovat se starých postojů a zkoumat sama sebe v nových možnostech. Získat sebevědomí a sebejistotu oproti nedůvěře, nejistotě a pocitům méněcennosti.

Více informací o arteterapii www.arteterapie.cz, stránky České arteterapeutické asociace)

Co je to arteterapie můžete slyšet v rozhovoru, který jsem poskytla ČRO dne 1. 2. 2017 v pořadu Kontakt.

biosyntéza
BIOSYNTÉZA

Slovo biosyntéza znamená „integrace života“. Její zakladatel, David Boadella, je jedním z průkopníků a hlavních představitelů práce s tělem v psychoterapii, biosyntéza se řadí k somatické terapii.

Klade důraz na integraci životních procesů: tělesného (pohybového) spolu s prožitkovým (emocionálním) a mentálním (duševním), které mohou být vlivem stresu narušeny. Důležitým poznatkem je, že problém může zůstat uložen (zakódován) v tělesných obtížích, ačkoliv vnější příčina už vymizela. Pro zdárné zvládnutí psychických problémů je proto vhodné (ne-li nezbytné) věnovat se vedle mentální analýzy problémů také jejich tělesným projevům.

V psychoterapeutické práci se vedle verbální analýzy užívá také práce s pohybem, dotekem, dechem, imaginací. Cílem je dosažení emočního vycentrování, optimalizace svalového napětí a koordinace, dosažení vyváženosti jak v těle, tak v širším životě. Klient má neustálou kontrolu nad děním, rozhodující jsou jeho vjemy a prožitky. Více informací o Biosyntéze na www.biosynteza.cz

jak se objednat
OBJEDNÁVKA

Telefonicky nebo e-mailem prostřednictvím odkazu Kontakt

První sezení jsem schopna zajistit zpravidla do 14 dní po objednání.

 

JAK VYPADÁ PRVNÍ SETKÁNÍ?

První sezení je informativní a seznamovací. Mluvíme o Vaši životní situaci a důvodech, proč hledáte pomoc terapeuta. Cílem je formulovat Vaše očekávání a potřeby a podívat se, s čím Vám mohu pomoci. Důležité je také ujasnění, zda Vaše zakázka spadá do mojí kompetence a odbornosti. První setkání je nezávazné a finančně zvýhodněné. Na konci se domlouváme na případné spolupráci, a na praktických náležitostech (podmínky spolupráce, počet a frekvence sezení atd.) V případě potřeby je možné vzít si čas na rozmyšlenou, stejně tak je v pořádku, pokud se jedna ze stran rozhodne spolupráci nerozvíjet.

  

CENÍK TERAPEUTICKÉ PRÁCE A PORADENSTVÍ

Individuální poradenství a terapie:

Ústí nad Labem: základní cena 800-1000 Kč  (60 min.)

Praha: základní cena 1000-1200 Kč  (60 min.)

Terapie s poukázkou VZP (Program psychosociální podpory): 1000 Kč

bottom of page