top of page
VÝTVARNICE
A TERAPEUTKA

vzdělání

absolvované kurzy a workshopy

Cestu, po které jdu, výrazně ovlivnil zážitek z poválečné Bosny, kde jsem se zúčastnila mise Člověka v tísni. Vedla jsem zde kurz zážitkové a relaxační tvorby pro místní dobrovolnice. Neutěšená atmosféra, Všudypřítomná apatie, deprese a zaminované okolí města na mne silně dolehly a „nakoply“ mne k rozhodnutí vydat se po stezkách umění v přímé službě lidem.

Absolvovala jsem první výcvik v psychodynamické a hlubinně orientované psychoterapii se speciálním zaměřením na využití arteterapie v ČR, mými lektory byli Beata Albrich a Milan Stiburek a komunitním vedoucím skvělý kolega Jan Slavík. Dále jsem absolvovala výcvik v psychoterapeutické metodě Biosyntéza (celostní přístup v somatické psychoterapii), v letech 2012 - 2015 první výcvik v Maitri dýchání v ČR.

Od roku 2011 vedu vlastní poradenskou a terapeutickou praxi. V terapeutické práci nabízím podporu dospělým i teenagerům v náročné životní nebo pracovní situaci. Vedle terapeutické práce také pořádám workshopy a kurzy osobnostního rozvoje a kurzy Maitri dýchání pro smíšené skupiny i pro ženy. Lektoruji kurzy artefiletikySpolupracuji s Poradnou pro rodinu a mezilidské vztahy v Ústí nad Labem jako arteterapeutka. Učím na vysoké škole (tituly doc., Ph.D).

Jsem autorkou knihy:

Pomáhající profese. Tvořivé zacházení s odvrácenou stranou. (Triton, 2011, ISBN 978-80-7387-394-3)

Vzdělání

Kotva vzdělání

1988 – 1994 PF v Ústí nad Labem, učitelství výtvarné výchovy a historie

1994 – 1996 VŠUP v Praze (ateliér prostorové tvorby textilu a alternativních technik prof. Adély Matasové)

2000 – 2006 doktorské studium Teorie VV na KVK PF UJEP v Ústí nad Labem

Dlouhodobé výcviky:

- výcvik v psychodynamické a hlubinně orientované psychoterapii se speciálním zaměřením na využití arteterapie (Česká aerteterapeutická asociace, SUR, 1999-2002, 521 hodin)

- Práce s tělem v psychoterapii. (J.Vodňanská, Y.Lucká, 2003, 160 hodin)

- Dvouletý výcvik facilitátorů Maitri dýchání (Maitri BreathworkTM , Center for Sacred Studies, 2013-2015)

- Základní výcvik v psychoterapeutické metodě Biosyntéza (ČIB, 2012-2015, 506 hodin)

- Navazující výcvik v psychoterapeutické metodě Biosyntéza (ČIB, 2015-2017, 204 hodin)

- Psychoterapeutické minimum (ČIB, 2016-2017, 112 hodin)

Kotva kurzy

Absolvované kurzy a workshopy

- Cyklus setkání a arteterapeutických workshopů s americkými arteterapeuty. (1999, 2000, 2001)

Creativity and the Arts in psychotherapy, education, medicine and human systems

- Arteterapie v klinické oblasti a v oblasti kultury a výchovy. 4. arteterapeutická konference (2000)

- Možnosti a meze arteterapie. 5. arteterapeutická konference (2002)

- Acting your inner music. (prof. J.Moreno, 2003, 15 hodin) 

- Práce se systémy. (J.Simon, 2003)

- Škola Stargate (2004-2008)

- Tanec životem. Taneční a pohybová terapie. (J.Špinarová-Dusbábková, 2004, 13 hodin)

- Trauma, psychospirituální krize, závislost. (Y.Lucká, L.Kobrle, S.Kudrle, M.Vančura, 2007, 35 hodin)

- Arteterapie v kontextu biosyntézy. Painting as lifeline. (S.Lange, G.Hoppe, 2010, 17 hodin)

- Arteterapie v kontextu biosyntézy II. Paintings are telling stories.( S.Lange, G.Hoppe, 2010, 17 hodin)

- Od fragmentace k integraci. Aspekty práce s traumatem v kontextu biosyntézy 
(B.Janečková, Y.Lucká, 2010, 32 hodin)

- Pohyb a barva v biosyntéze (G. Hoppe, 2011, 17 hodin)

- Time management (Deloitte, 2011)

- Rozvoj klíčových dovedností (Deloitte, 2012)

- Konference Společný prostor –  Expresivní terapeutické metody-cesta ke změně v institucionální výchově 
(UP Olomouc, 2012)

bottom of page