top of page

Maitri breathwork

ceník

price

MILUJÍCÍ LASKAVOST KE DRUHÝM I SOBĚ SAMOTNÝM

Maitri dýchání je podpůrnou technikou napomáhající celkovému rozvoji a procesu uzdravování na rovině tělesné, emoční i spirituální. Zpřístupňuje rozšířené stavy vědomí bezpečným způsobem a pomáhá tak léčení, vnitřnímu posílení a rozvoji laskavosti k sobě samým i druhým. Součástí dobrého držení tohoto procesu je následná podpora, sloužící k integraci vhledů a zkušeností z těchto stavů do každodenního života.

Proces Maitri dýchání je kombinací prohloubeného intenzivního dýchání, evokativní hudby, doteku a dalších prvků, jejichž synergie v nás probouzí léčivé procesy. Díky kontaktu s těmito vnitřními procesy se otevírají možnosti osobní transformace, jež se dotýkají každého aspektu naší identity – tělesného, emočního, mentálního i spirituálního. Maitri pracuje s neverbální, tělově-emoční pamětí, energeticky nás pročišťuje a uvolňuje na velmi hluboké úrovni, což může vést k léčení fyzických i psychických traumat.

Mairti dýchání Jitka Géringová
v sanskrtu: maitrí, v pálí: mettá, anglicky: loving-kindness
Kotva Breathwork

Maitri Breathwork bylo rozvinuté v 80. letech ve Spojených státech Jyoti (Jeneane Prevatt, Ph.D.) a Russellem D. Parkem, Ph.D. Je jednou z variant sebezkušenostní práce s dechem, jakou je např. holotropní dýchání Stanislava a Christiny Grofových.

Maitri i holotropní dýchání fungují na podobných principech, jako jsou zejména intenzivní a hluboké dýchání, využití hudby a terapeutická práce s tělem. Maitri dýchání je obohaceno o prvky, které odkazují ke kořenům jeho zakladatelky Jyoti (Native Amarican) a zároveň k jejímu osobnímu a hlubokému zájmu a celoživotnímu studiu kultury původních obyvatel. Používá se oltář, světelný kruh, práce s bylinami, bubnování, vedená meditace a další rituální kroky, které slouží k vytvoření bezpečného a léčivého prostředí. Dýchání tak má podobu léčivého rituálu, kde je kromě podpůrných technik práce s tělem zaměřena pozornost také na práci s jemnohmotnou energií.

Více informací o metodě Maitri dýchání (Maitri breathwork) a nabízených akcích najdete na oficiálních stránkách certifikovaných facilitátorů v ČR www.maitridychani.cz.

Kotva podpora a ceník

Následná podpora

K dobré integraci procesů je možnost využít následného individuálního rozhovoru nebo terapeutického provázení. Dosavadní zkušenost z USA ukazuje, že přibližně 80% účastníků přichází proto, že se zajímají o osobní rozvoj, sebepoznání a spirituální cesty, zbývajících 20% zahrnuje ty, kteří hledají psychospirituální doprovázení nebo léčbu traumatu na somatické či psychické rovině.

Ceník Maitri / Maitri price

Individuální Maitri dýchání / Individual Maitri Breathwork:

4.000 Kč / 157 Euro (according to the current rate)

(trvání cca 5 hodin / duration approximately 5 hours)

 

Maitri dýchání v malé skupině od tří do osmi dýchajcích v Ústí nad Labem /

Maitri Breathwork in small group from 3 to 8 breathers:

2.000 Kč / 80 Euro (according to the current rate)

termíny

Termíny Maitri dýchání / Dates of Maitri Breathwork

Ústí nad Labem

11. 7. 2019

 

Kurzy s Maitri / Workshops with Maitri:

 

​Ženská cesta 31. 7. -  4. 8. 2019

Společné sdílení. Biosyntetická práce s tělem/relaxace. Rituál potní chýše (sweatlodge), Maitri dýchání. Péče o sebe.  Meditace v pohybu. Modlitby a rituály pro Matku zemi.

A hlavně… čas pro sebe ve svém vlastním rytmu. Čeká vás výborná vegetariánská strava a společenství zajímavých žen.

Cena 4.900,- včetně stravy a ubytování.

Místo bude rezervováno po zaplacení zálohy 1000,- Kč

Bližší informace a přihlašování na adrese iva.abramcukova@gmail.com

bottom of page